За поръчки и запитвания: 0877/240341 За поръчки и запитвания: 0877/240341 За поръчки и запитвания: 0877/240341 За поръчки и запитвания: 0877/240341 За поръчки и запитвания: 0877/240341

Иновации и иновационна система

1 бр.
Състояние
Много добро
Град на издаване
София
Година
2015
Страници
310
Забележка
Към отлично.
Език
Български
Корици
Меки
Ширина (мм)
170
Височина (мм)
240
35.00 лв.
35.00 лв.
При нас ползвате 20% отстъпка при доставка с Еконт

Описание

След промишлената революция, през ХVІІІ век развитието на обществото и икономическата система все повече се обвързва с въвеждането и използването на новости в стопанската практика. Възникването на иновационната теория влага ново разбиране за влиянието на иновациите върху икономическата система. В резултат на информационната революция и навлизането на новата икономика, основана на знанието и иновациите, се променят структурата на националния стопански комплекс и действието на пазарните сили. Стопанството придобива мрежов характер, икономическите отношения започват да се осъществяват дигитално, редуцира се ролята на посредниците, проявява се устойчивост в икономическия растеж, засилва се глобализацията в икономическите отношения и т.н. Задачата на книгата е да ориентира, обогати и подпомогне читателите, които се интересуват от проблемите на иновациите, като даде знания за основните понятия и категории, общите закономерности в технологичното развитие, спецификата на проявление на иновациите и механизма на управление на иновационните процеси във фирмените и националните иновационни системи. Въведение Първа част ИНОВАЦИИ И ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ. ГО»рва глава НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОГРЕС И ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА I. ВЪЗХОД НА НАУКАТА, ТЕХНИКАТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ... II. НАУЧНОТО И ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ XX ВЕК. III. НОВАТА ИКОНОМИКА Втора глава ИНОВАЦИЯ I. ИНОВАЦИЯТА КАТО СОЦИАЛЕН И ИКОНОМИЧЕСКИ ФЕНОМЕН II. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНОВАЦИЯТА Трета глава БРОДУКТОВ ЦИКЪЛ I. ИНОВАЦИОНЕН ПРОЦЕС II. ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА НОВОВЪВЕДЕНИЯТА Четвърта глава ИНОВАТИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА I. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ЗАВИСИМОСТИ II. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ИНОВАТИВНОСТ III. МЕТОДОЛОГИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА, РАЗВОЙНА И ИНОВАЦИОННА ДЕЙНОСТ (НИРИД) IV. РЕЗУЛТАТИ ОТ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ИНОВАЦИОННАТА СИСТЕМА ... V. СИСТЕМИ ЗА СЛЕДЕНЕ НА ИНОВАЦИОННАТА АКТИВНОСТ VI. ПОДХОДИ ЗА АНАЛИЗ НА ИНОВАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ Втора част ИНОВАЦИИ ВЪВ ФИРМАТА 133 Пета глава ФИРМЕНА ИНОВАЦИОННА СИСТЕМА 133 *£» I. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ФИРМЕНАТА ИНОВАЦИОННА СИСТЕМА 133 II. ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ 138 III. ИНТЕГРИРАНЕ ЗА ИНОВАЦИОННА ДЕЙНОСТ 145 Шеста глава ИНОВАЦИОННО РАЗВИТИЕ НА ФИРМАТА 154 I ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА БИЗНЕС ИДЕЯ 154 II. ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ НА ФИРМАТА 161 III. ФИРМЕНА ИНОВАЦИОННА ПОЛИТИКА 168 IV. ВИДОВЕ ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ И ПОЛИТИКА 172 Седма глава УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМЕНИТЕ ИНОВАЦИИ 176 I. ГЕНЕРИРАНЕ НА НОВИ ИДЕИ 176 II. ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПРОЦЕС 183 III. ОСНОВНИ ЕТАПИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНОВАЦИОННИ ПРОЕКТИ 193 Осма глава ИКОНОМИЗЙРАНЕ НА ИНОВАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ФИРМАТА - 20ф I. ЕФЕКТИВНОСТ НА ИНОВАЦИИТЕ 20^ II. ФОРМИРАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНОВАЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ 206 III. ОЦЕНКА НА ИНОВАЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ . 213 Трета част ИНОВАЦИИ В НАЦИОНАЛНОТО СТОПАНСТВО ....219 Девета глава НАЦИОНАЛНА ИНОВАЦИОННА СИСТЕМА: 219 I. КОНЦЕПЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛНА ИНОВАЦИОННА СИСТЕМА 219 II. ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАЦИОНАЛНАТА ИНОВАЦИОННА СИСТЕМА 22р Десета глава ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ И ПОЛИТИКА НА ДЪРЖАВАТА 236 I. ОСНОВИ НА НАЦИОНАЛНАТА ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ И ПОЛИТИКА 235 II. НАЦИОНАЛНА ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ...240 III. ИНОВАЦИОННА ПОЛИТИКА НА ДЪРЖАВАТА 243 Единадесета глава ДЪРЖАВНА ИНОВАЦИОННА ПОЛИТИКА ...: 250 I. МЕХАНИЗЪМ НА ИНОВАЦИОННАТА ПОЛИТИКА. 250 II. ИНСТРУМЕНТИ НА ДЪРЖАВНАТА ИНОВАЦИОННА ПОЛИТИКА .....259 Дванадесета глава ИНОВАЦИОННАТА ПОЛИТИКА В Р БЪЛГАРИЯ ..265 I. СТРАТЕГИЯ НА Р БЪЛГАРИЯ В НАУЧНОТО И ТЕХНОЛОГИЧНОТО РАЗВИТИЕ 265 II. ЗАКОНОДАТЕЛНА ОСНОВА НА ИНОВАЦИОННАТА ПОЛИТИКА ..274 III. ИНСТИТУЦИОНАЛНА СТРУКТУРА НА НАЦИОНАЛНАТА ИНОВАЦИОННА СИСТЕМА 281 Приложение ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ' 293 Литература 300

ДобреСайтът използва 'бисквитки', за да подобри услугите. Продължавайки разглеждането му автоматично се съгласявате с тяхното използване.
Съобщение
Въпрос